Demonstrative Learning

Bhagavat Gita ki Shiksha- Insightful Learning for Children

Bhagavat Gita ki Shiksha- Insightful Learning for Children

Demonstrative Learning and Safe Shop join hands to present Bhagavat Gita ki Shiksha- an insightful, fortnightly show for children, explaining the teachings of Shrimad Bhagwat Gita on THE MIND

 Bhagavad Gita ki Siksha on THE MIND –  24th April 2021 at 5P.M.

Scroll to Top